Integritetspolicy

Ansvarsfriskrivning: Detta dokument skapades som en mall endast i informationssyfte. Genom att använda den godkänner du denna ansvarsfriskrivning och tar hänsyn till att Hsx Sverige AB inte är ansvarig för eventuella åtgärder som vidtas eller används baserat på innehållet på denna webbplats. .E-butiken Hsx Sverige på webbplatsen https://www.hsxsverige.se Org. Nr: 556989-4115 baserad i Sverige behandlar personuppgifter som kunden tillhandahåller för att uppfylla och dessutom bekräfta villkoren, för att behandla elektroniska beställningar och försändelser och för det nödvändiga kommunikation under en lagstadgad period.

Allmänna bestämmelser

 1. Personuppgiftsansvarig, i enlighet med GDPR (nedan kallad "förordning") är Hsc Sverige AB, Org. Nr: 556989-4115, baserad i Sverige (nedan kallad "Controller");
 2. Den registeransvariges kontaktuppgifter är: e-post: info@hsx.se, tel.: +46 739 653 904;
 3. Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.


Källan till personuppgifter

 1. Den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter som erhållits med kundens samtycke och som samlats in genom avtalet för köp och fullgörande av den elektroniska beställningen som skapats i e-butiken hsxsverige.se;
 2. Den personuppgiftsansvarige behandlar endast de identifierings- och kontaktuppgifter för kunden som är nödvändiga för att fullgöra köpavtalet;
 3. Den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter för frakt- och redovisningsändamål och för nödvändig kommunikation mellan avtalsparterna under den tid som krävs enligt lag. Personuppgifter kommer inte att offentliggöras och kommer inte att överföras till andra länder.

Syfte med databehandling

Den personuppgiftsansvarige behandlar kundens personuppgifter för följande ändamål:

 1. Registrering på webbplatsen hsxsverige.se i enlighet med kapitel 4, avsnitt 2 i GDPR;
 2. För att fullgöra den elektroniska beställning som skapats av kunden (namn, adress, e-post, telefonnummer);
 3. Att följa lagar och regler som härrör från det avtalsmässiga förhållandet mellan Kund och Controller;
 4. Personuppgifter är nödvändiga för att fullgöra köpkontrakt. Avtal kan inte ingås utan personuppgifterna.

Varaktighet för lagring av personuppgifter

 1. Den personuppgiftsansvarige lagrar personuppgifter under den period som är nödvändig för att fullgöra rättigheter och skyldigheter som härrör från avtalsförhållandet mellan personuppgiftsansvarig och kund och under 3 år efter ingående av avtalsförhållande;
 2. Den personuppgiftsansvarige måste radera alla personuppgifter efter utgången av den period som krävs för lagring av personuppgifter.

Mottagare och behandlare av personuppgifter

Tredje parter som behandlar kundens personuppgifter är underleverantörer till den personuppgiftsansvarige. Tjänster från dessa underleverantörer är oumbärliga för ett framgångsrikt fullgörande av kontraktet om köp och bearbetning av den elektroniska beställningen mellan Controller och Kund.

Underleverantörer till Kontroller är:

Webnode AG (e-butikssystem);

Google Analytics (webbplatsanalys);

Kundens rättigheter

I enlighet med förordningen har kunden rätt att:

 1. Rätten till tillgång till personuppgifter;
 2. Rätten till rättelse av personuppgifter;
 3. Rätten till radering av personuppgifter;
 4. Rätten att invända mot behandling av personuppgifter;
 5. Rätten till dataportabilitet;
 6. Rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter skriftligen eller via e-post som skickas till: info@hsx.se;
 7. Rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten vid misstänkt brott mot förordningen.

Säkerhet för personuppgifter

 1. Den personuppgiftsansvarige förklarar sig vidta alla tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda personuppgifter;
 2. Kontrollören har vidtagit tekniska försiktighetsåtgärder för att säkra datalagringsutrymmen, i synnerhet genom att säkra åtkomst till datorn med ett lösenord, använda antivirusprogram och utföra regelbundet underhåll av datorer.

Slutbestämmelser

 1. Genom att göra en elektronisk beställning på webbplatsen hsxsverige.se bekräftar kunden att han är informerad om alla villkor för skydd av personuppgifter och accepterar dem till fullo;
 2. Kunden accepterar dessa regler genom att markera kryssrutan i beställningsköpformuläret;
 3. Kontrollant kan uppdatera dessa regler när som helst. Ny, uppdaterad version måste publiceras på hans hemsida.

Dessa regler träder i kraft den 15.03.2023